support online
bản đồ dẫn đường

                                 Sale 1: Minh Tâm - 0925 977 579                     Sale 2: Đan Phượng - 0911 989 708

                                 Sale 3: Tuyết Trân - 0918 505 437                    Sale 4: Khánh Hoà - 0914 205 850 

STT Hỗ trợ viên skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Ms Hòa 0914 205 850
PHÍA NAM
1 Đan Phượng 0911 989 708
2 Ms Tâm 0925 977 579
Máy hút ẩm Olmas 12
5.159.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ hoạt động: 5 oC ~30oC

Lưu lượng: 80 CMH

Công suất tách ẩm: 0.5 kg/h

Điều kiện danh định: 30oC, 80%

Công suất điện: 0.21 kW

Điện áp: 220V/50Hz/1 pha

Khối lượng: 12 kg

Gas: R134A

Kích thước (w x d x h): (258 x 299 x 470) mm

Độ ồn: ≤ 45 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 16
5.709.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    

Nhiệt độ phòng: 5 oC ~ 30oC

Lưu lượng gió: 160 CMH

Công suất hút ẩm: 16L/ ngày

Điều kiện danh định: 30 oC, 80%

Công suất điện tiêu thụ: 0.26 kW

Điện áp: 220V/50Hz/1Ph

Trọng lượng: 15.5 kg

Gas: R134A

Kích thước (w x d x h): (365 x 252 x 655) mm

Độ ồn: ≤ 46 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 25
7.645.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ hoạt động: 5 oC ~35oC

Lưu lượng: 125 CMH

Công suất tách ẩm: 25L/ngày

Điều kiện danh định: 30oC, 80%

Công suất điện: 0.28 kW

Điện áp: 220V/50Hz/1 pha

Khối lượng: 14 kg

Gas: R290

Kích thước (w x d x h): (380 x 364 x 625) mm

Độ ồn: ≤ 41 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 55
11.772.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Nhiệt độ hoạt động: 5~40 (oC)

Lưu lượng gió: 400 CMH

Công suất hút ẩm: 55 L/ ngày

Điều kiện danh định: 30oC, 80%

Công suất điện tiêu thụ: 0.65 kW

Điện áp: 220V/1Ph/50Hz

Trọng lượng: 26.5 kg

Gas: R410

Kích thước (w x d x h): (460 x 319 x 710) mm

Độ ồn:  ≤ 54 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 150
20.412.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    

Nhiệt độ hoạt động: (5~45) oC

Lưu lượng gió: 1,200 CMH

Công suất hút ẩm: 6.25 kg/h

Điều kiện danh định: 30oC, 80%

Công suất điện tiêu thụ: 1.9 kW

Điện áp: 220V/1Ph/50Hz

Trọng lượng: 70 kg

Gas: R410

Kích thước (w x d x h): (650 x 610 x 1,225) mm

Độ ồn: ≤ 57 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 210
38.772.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    

Nhiệt độ hoạt động: 5~40 (oC)

Lưu lượng gió: 2,500 CMH

Công suất hút ẩm: 8.75 kg/h

Điều kiện danh định: 30oC, 70%

Công suất điện tiêu thụ: 4 kW

Điện áp: 380V/3Ph/50Hz

Trọng lượng: 100 kg

Gas: R407C/R410A/R22

Kích thước (w x d x h): (750 x 470 x 1,620) mm

Độ ồn: ≤ 55 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 300
44.587.000 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    

Nhiệt độ hoạt động: 5~40 (oC)

Lưu lượng gió: 2,500 CMH

Công suất hút ẩm: 12.5 kg/h

Điều kiện danh định: 30oC, 70%

Công suất điện tiêu thụ: 4 kW

Điện áp: 380V/3Ph/50Hz

Trọng lượng: 100 kg

Gas: R407C/R410A

Kích thước (w x d x h): (750 x 470 x 1,620) mm

Độ ồn: ≤ 55 dBA

 

Máy hút ẩm Olmas 500
77.756.760 VNĐ
Có hàng

THÔNG SỐ KỸ THUẬT    

Nhiệt độ hoạt động: 5~40 (oC)

Lưu lượng gió: 4,500 CMH

Công suất hút ẩm: 21 kg/h

Điều kiện danh định: 30oC, 70%

Công suất điện tiêu thụ: 8 kW

Điện áp: 380V/3Ph/50Hz

Trọng lượng: 230 kg

Gas: R407C/R410A/R22

Kích thước (w x d x h): (1,200 x 500 x 1,820) mm

Độ ồn: ≤ 58 dBA

 

DeAir.RE-60
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 400 m3/h
Công suất hút ẩm: 60 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 860W
Điện áp: 220V/50Hz/1 pha
Trọng lượng: 30 kg
Gas: R410A
Kích thước (w x d x h): 335 x 390 x 680 mm
Độ ồn: ≤ 55 dBA
Lưu ý: Tự động dừng và xả đá, sử dụng cảm biến nhiệt độ kiểm soát việc dàn lạnh bị đóng băng khi máy hoạt động trong môi trường nhiệt độ thấp.
DeAir.RE-300
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 3000 m3/h
Công suất hút ẩm: 300 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 5.85 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 160 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 780 x 480 x 1650 mm
Độ ồn: ≤ 65 dBA
SẢN PHẨM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DEAIR
DeAir.RE-600
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40(0C)
Công suất hút ẩm: 600 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Lưu lượng gió: 6000 m3/h
Công suất điện tiêu thụ: 9.2 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 250 kg
Gas: R410A
Độ ồn ≤ 65 dB(A)
Kích thước (w x d x h): 1250 x 600 x 1800 mm
SẢN PHẨM THUỘC CÔNG TY CỔ PHẦN DEAIR
DeAir.RE-1200
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40(0C)
Công suất hút ẩm: 1200 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Lưu lượng gió: 12000 m3/h
Công suất điện tiêu thụ: 19.2 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 500 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Độ ồn ≤ 72 dB(A)
Kích thước (w x d x h): 2500 x 600 x 1800 mm
DeAir.RE-300H
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Nhiệt độ phòng từ 5~60 (0C)
Lưu lượng gió: 3000 m3/h
Công suất hút ẩm: 300 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 5.85 kW (công suất điện thay đổi nếu có option heater bổ sung, công suất điện trở bổ sung tiêu chuẩn là 4.5kW)
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 160 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 780 x 480 x 1650 mm
Độ ồn: ≤ 65 dBA
DeAir.RE-600H
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Nhiệt độ phòng từ 5~60(0C)
Công suất hút ẩm: 600 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Lưu lượng gió: 6000 m3/h
Công suất điện tiêu thụ: 9.0 kW (công suất điện thay đổi nếu có option heater bổ sung, công suất điện trở bổ sung tiêu chuẩn là 8.4kW)
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 250 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Độ ồn ≤ 72 dB(A)
Kích thước (w x d x h): 1250 x 600 x 1800 mm
DeAir.RE-1200H
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Nhiệt độ phòng từ 5~60(0C)
Công suất hút ẩm: 1200 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Lưu lượng gió: 12000 m3/h
Công suất điện tiêu thụ: 19.2 kW (công suất điện thay đổi nếu có option heater bổ sung, công suất điện trở bổ sung tiêu chuẩn là 16.8kW)
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 500 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Độ ồn ≤ 72 dB(A)
Kích thước (w x d x h): 2500 x 600 x 1800 mm
DeAir.RE-150
Vui lòng liên hệ
Có hàng
DEAIR.RE-150 Ceiling
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 1500 m3/h
Công suất hút ẩm: 150 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 1.7kW
Điện áp: 220V/50Hz/1 pha
Trọng lượng: 60 kg
Gas: R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 575 x 985 x 600 mm
Độ ồn: ≤ 55 dBA
DEAIR.RE-50 Ceiling
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 400 m3/h
Công suất hút ẩm: 50 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 860W
Điện áp: 220V/50Hz/1 pha
Trọng lượng: 30 kg
Gas: R410A
Kích thước (w x d x h): 440 x 850 x 400 mm
Độ ồn: ≤ 55 dBA
DEAIR.RE-100 Ceiling
Vui lòng liên hệ
Có hàng
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
 
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 1200 m3/h
Công suất hút ẩm: 100 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 1.58kW
Điện áp: 220V/50Hz/1 pha
Trọng lượng: 54 kg
Gas: R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 575 x 985 x 600 mm
Độ ồn: ≤ 55 dBA
MÁY HÚT ẨM ĐẲNG NHIỆT DEAIR.CRE-300
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 3000 m3/h
Công suất hút ẩm: 300 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 3.44 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 200 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 1080 x 600 x 1800 mm
Độ ồn: ≤ 72 dBA
DEAIR.CRE-600
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Nhiệt độ phòng từ 5~40 (0C)
Lưu lượng gió: 6000 m3/h
Công suất hút ẩm: 600 lít/ Ngày
Điều kiện danh định: 30(0C), 70%
Công suất điện tiêu thụ: 7.85 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
Trọng lượng: 290 kg
Gas: R22/R410A/R407C
Kích thước (w x d x h): 1400 x 750 x 1808 mm
Độ ồn: ≤ 72 dBA
ROTOR 1200CMH-18000CMH
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Lưu lượng gió: 1200->18000 m3/h
Công suất hút ẩm: 8.34->134.0kg/h (20oC, 60%)
Công suất điện tiêu thụ: 11.84->195.12 kW
Điện áp: 380V/50Hz/3 pha
ROTOR 320CMH-1000CMH
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Lưu lượng gió: 450->1000 m3/h
Công suất hút ẩm: 2.4->5.8kg/h (20oC, 60%)
Công suất điện tiêu thụ: 4.07->11.29 kW
Điện áp: 220V/50Hz/1 pha
ĐIỆN TRỞ ỐNG GIÓ – KHÔNG MẶT BÍCH
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Dàn nóng-dàn lạnh
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Máy nén lạnh
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Board máy hút ẩm
Vui lòng liên hệ
Có hàng
Quạt công tác
Vui lòng liên hệ
Có hàng
 
Vị trí Điện Thoại
Phía Bắc

0925 977 579
Phía Nam

0911 989 708