support online
bản đồ dẫn đường

0925 977 579 – 0933 628 660 (Ms. Hồng)

STT Hỗ trợ viên skype Số máy lẻ
PHÍA BẮC
1 Ms Hoa Skype business@deair.com.vn 0914 205 850
PHÍA NAM
1 Ms. Hồng Skype deair@deair.com.vn 0933 628 660

HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

  • » Miền Bắc
    Ms Hoa: 0914 205 850
    Skype business@deair.com.vn
  • » Miền Nam
    Ms. Hồng: 0933 628 660
    Skype deair@deair.com.vn
 
Vị trí Điện Thoại
Phía Bắc

0925 977 579
Phía Nam

0933 628 660